มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ อ.ทุ่งสง

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และบุคลกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการทุ่งสง จัดให้บริการการฟื้นฟู ฯ แก่เด็กพิการ จำนวน 13 ราย โดยฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  ฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)และให้ความรู้วิธีการดูแลลูกอย่างถูกวิธีแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ

 


ย้อนกลับ