มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดดอกไม้และรับพลังบำบัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มูลนิธิเอ็มโอเอไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิถีสุขภาพ MOA ทั้งจิตและกายให้กับ ผู้ปกครองและเด็กๆ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ ได้ ร่วมหาประสบการณ์จัดดอกไม้ และ รับพลังบำบัด
IMG_4281 IMG_4295 IMG_4297 IMG_4302 IMG_4305 IMG_4314 IMG_4319 IMG_4323


ย้อนกลับ