มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดซ่อดอกไม้

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการในกิจกรรม   จัดซ่อดอกไม้ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้เรื่องของสี กล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ