มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของคนพิการ ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. สำนัก 9 ร่วมกับ Child Impact และ สสส.

จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการฯ ครั้งที่ 1”

✨ ขอเชิญ… พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเบื้องต้น และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันของเด็กเล็กและเด็กพิการ รวมทั้งบทบาทของผู้ปกครองและครูในการมีส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพของเด็กเล็กและเด็กพิการ กับ กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 16 ไม่ยาก ถ้าอยากหัดให้ลูกดูแลตัวเอง
กับ วิทยากร อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน์ นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาพิเศษ และ อ.ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ซูม

✍️ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCmNtHvofSI1EerO2l9n9IRcvVQiigktwbHWERR1xx6Qz7ug/viewform

และ เข้าร่วมกิจกรรมทางโปรแกรมซูม ที่ลิ้งค์

https://zoom.us/j/92974930435?pwd=RElBbDM2Mm1XQXJVbW16VmhrdjVoQT09

Meeting ID: 929 7493 0435
Passcode: 123456

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกัน สร้าง “ชุมชนวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ ร่วมกัน นะคะ

#โครงการ การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ของคนพิการ
#มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
#ChildImpact
#สสส.


ย้อนกลับ