มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จัดการศึกษาสถานการณ์สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กวัยรุ่นพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดการศึกษาสถานการณ์สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กวัยรุ่นพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ