มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดระนองจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

วันนี้ (23 พ.ย.63) ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดระนอง ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่เข้ารับประทานทุนเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เชิญพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประทานให้แก่ผู้ปกครองทุกคน โดยได้ทรงแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้รับทุนการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และทรงขอให้กำลังใจผู้ปกครองให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ได้มอบรถเข็นให้แก่เด็ก จำนวน 1 ราย อีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021894&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3ftjeur (ขนาดไฟล์: 149)


ย้อนกลับ