มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109

วันนี้ (28 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109

นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนพิการเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถึงแม้ทางรัฐบาลจะได้เยียวยาช่วยเหลือไปแล้ว แต่ปรากฏว่ายังคงมีคนพิการบางส่วนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่

จังหวัดนครปฐม มีองค์กรคนพิการอยู่ทั้งหมด 14 แห่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สำรวจคนพิการที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีอยู่จำนวน 350 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือคนพิการจากเงินกองทุนกู้ภัยโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ให้กับคนพิการ รายละ 1,000 บาท จำนวน 311 ราย รวมเป็นเงิน 311,000 บาท และสำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม รายละ 1,000 บาท จำนวน 39 ราย รวมเป็นเงิน 39,000 บาท รวมคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 350 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021616&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3ienEVD


ย้อนกลับ