มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานฝีมือคนพิเศษเพิ่มรายได้-พลังใจ

งานฝีมือคนพิเศษเพิ่มรายได้-พลังใจ – เพื่อสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมให้กับคนทั้งมวลอย่างทั่วถึง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการ สยามพารากอน สยาม เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟ เวอรี่

และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” เดินหน้าโครงการ “Citizen of Love” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 สนับสนุนและให้โอกาสผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ใช้พื้นที่ในโครงการของสยามพิวรรธน์และบริษัทในเครือเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยการเปิดโซน “Made By Beautiful People”

โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และชั้น 5 ไอคอนสยาม และ ร้าน ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาส และสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้

โดยสยามพิวรรธน์บริหารจัดการขายสินค้าและทำการตลาดครบวงจรให้แก่ 7 องค์กรนำร่อง มุ่งหวังให้เป็นสถานที่สร้างกำลังใจที่จะแสดงผลงาน เผยแพร่ความสามารถและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์และยกย่องทั้งในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยี่ยมชม

น.ส.นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่าโซน “Made By Beautiful People” นำร่องด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์จาก 7 องค์กร ได้แก่ 1.ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนพิการ นำเอกลักษณ์ลายผ้าขาวม้ามาตัดเย็บเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด

2.มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลิตตุ๊กตาจากผ้าขนหนูโดยผู้พิการทางสมองและปัญญา 3.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ ผลงานการทอผ้าโดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้แบรนด์ Thitipawin แบรนด์กระเป๋าที่ตัดเย็บจากผ้าทอซาโอริ

4.โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Heartist ที่มาจากการบำบัดของบุคคลพิเศษ สร้างสรรค์กระเป๋าผ้าเพื่อสังคมที่มีเพียงใบเดียวในโลก ทำมาจากผ้าผืนทอมือจากเด็กพิเศษ ชื่อแบรนด์เป็นการรวมคำระหว่างคำว่า “heart” + “artist” หมายถึงความเชื่อว่าแค่มีใจ ทุกคนบนโลกเป็นศิลปินได้ แบรนด์นี้ ก่อตั้งโดย วริศรุตา ไม้สังข์ หญิงสาวอายุเพียง 25 ปี ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานอาสาสมัคร

5.มูลนิธิออทิสติกไทย ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 6.มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ร่วมกับ Cheevit Water น้ำดื่มชีวิต

เปิดโอกาสให้เด็กที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ แสดงออกผ่านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มบรรจุขวด ในโครงการ Cheevit Water Series II by Gifted or Talented Child Ryukin – ปริญญา – Nattee ทุกการซื้อน้ำดื่มชีวิต 1 ขวด ร่วมสมทบทุน 1 บาท มอบให้มูลนิธิ ณ กิตติคุณ

เพื่อนำไปสร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มอาการออทิสติก ดาวน์ซินโดรม สมองพิการต่อไป

7.มูลนิธิสิกขาเอเชีย ชาวบ้านในชุมชนคลองเตย และดีไซเนอร์จิตอาสาชาวญี่ปุ่น ฟูจิตะ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ FEEMUE (ฝีมือ) แบรนด์นี้เกิดขึ้นมาจากวิถีของคนในสังคมชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตัดเย็บโดยกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์เชิงลบของชุมชนคลองเตยด้วยพลังแห่งการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น

ร่วมอุดหนุนสินค้าและส่งเสริมงานฝีมือและความสามารถของเหล่าคนพิเศษในโซน Made By Beautiful People ให้เกิดพลังใจและเกิดรายได้ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และ 5 ไอคอนสยาม และร้าน ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019970

ขอบคุณ… https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_2873295


ย้อนกลับ