มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งบหมด!! เลิกจ้างฟ้าผ่า ลูกจ้างชั่วคราว “ครู – ภารโรง – พี่เลี้ยงคนพิการ” โดนทั่ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 14 ร่อนหนังสือสั่งเลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ทุกอัตราเผยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดนทั่ว ครู ธุรการ ภารโรง พี่เลี้ยงคนพิการ พร้อม สั่ง ผอ.ห้ามก่อหนี้ผูกพันจนกว่างบจะอนุมัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ สมัครงาน สอบราชการ ซึ่งเป็นแฟนเพจที่ รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสมัครงานราชการ การจ้างงาน ได้โพสต์หนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ซึ่งเป็นคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป หรือในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 24 ก.ย. หรือเมื่อวานนี้ โดยส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวปี 2562 ใหสถานศึกษาในสังกัด โดยสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย. 2562

โดยอัตราจ้างประกอบด้วย พนักงานราชการ 19 อัตรา ครูอัตราจ้างวิกฤ 36 อัตรา บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 อัตรา ธุรการโรงเรียน 42 อัตรา ธุรการโรงเรียน 48 อัตรา พี่เลี้ยงเด็กพิการ 34 อัตรา นักการภารโรง 21 อัตรา และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 25 อัตรา

โดยขณะนี้ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิ บัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระหว่างรอการจัดสรรอัตราและงบประมาณ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อนวยการสถานศึกษา ในการบริหารอัตรากำลัง และจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น ลงนามโดย นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 14

นอกจากนี้ในช่องแสดงความเห็น มีหลายพื้นที่เริ่มส่งเข้ามาว่ามีคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเขตการศึกษาต้องถูกคำสั่งระงับการปฏิบิติหน้าที่เช่นกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020045

ขอบคุณ… https://bit.ly/2n1MgtY


ย้อนกลับ