มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022”จัดโดย 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022” ครั้งที่ 14 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม  2565 ณ STADIUM ONE” กรุงเทพฯ และมอบรายได้ จากการจัดกิจรรม  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 100,000  บาท


ย้อนกลับ