มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019”จัดโดย 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019”  ครั้งที่ 12  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ STADIUM ONE” สปอร์ต คอมมูนิตี้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ และมอบรายได้ จากการจัดกิจรรม  ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 100,000  บาท รวมทั้งองค์กรการกุศลอื่นๆ อีก 20 แห่ง


ย้อนกลับ