มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ค่ายครอบครัว The 1st Wheelchair Dance Camp for Bedriden Children in Thailand

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท “ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย และมูลนิธิ WAFCAT” ในการจัด “โครงการ ค่ายครอบครัว The 1st Wheelchair Dance Camp for Bedriden Children in Thailand สำหรับเด็กพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ี 25 -27 กันยายน 2560 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมในค่ายครั้งนี้ เด็กๆและครอบครัวได้เรียนรู้พร้อมฝึกวีลแชร์แดนซ์ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
บรรยากาศในค่าย เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กๆและครอบครัวทำกิจกรรมอย่างมีความสุข และสนุกสนาน


ย้อนกลับ