มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุยกับนพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ถึงการรับมือการระบาดโควิด-19 ในกลุ่มเปราะบาง

ชวนคุยกับนายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ถึงสถานการณ์ของโควิด-19 ความรุนแรง การปฏิบัติตัว และการดูแลตัวเองของคนกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงคนรอบข้างว่าพวกเขาควรจะต้องรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่นี้อย่างไร

26 มี.ค. 2563 เว็บไซต์ Thisable.me ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นพูดคุยถึงสถานการณ์โควิด- ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยนอนติดเตียง

โดย นพ.อนุพงศ์ ชี้ว่า ในตอนนี้สถานการณ์การปิดสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทำให้คนทะลักกลับต่างจังหวัด ทั้งที่เราคาดคะเนว่าอาจเกิดในช่วงสงกรานต์ สิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือเชื้อจะเคลื่อนย้าย เพราะเมืองหลวงมีคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก เมื่อคนออกไปใครบางคนที่มีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการอาจกลับบ้านและไม่ได้แยกตัว 14 วัน เขาไม่ได้ถูกบังคับให้กักเพราะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แต่คนจากกรุงเทพฯ คือคนทั่วไปที่บางคนอาจจะมีเชื้อและบางคนก็ไม่มี แต่เราไม่รู้หรอกว่าใครมีใครไม่มี สิ่งที่เราเห็นคือทุกคนก็ไปรวมกันที่หมอชิต สายใต้ ใช้รถขนส่ง 8-12 ชั่วโมงในสิ่งแวดล้อมแคบๆ แอร์คอนดิชันเดียวกัน ทำให้มีโอกาสที่จะแลกเชื้อกัน ฉะนั้นคนที่กลับไปแล้วก็ถือว่าท่านเสี่ยงแล้ว ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วันก่อนเจอญาติผู้ใหญ่หรือเด็กๆถ้าท่านรักเขาท่านต้องอยู่ห่างๆ เขา เว้นระยะห่างทางสังคม

คนที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการหรือคนที่นอนติดเตียง กลุ่มนี้หลายคนภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าคนอื่น ฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนจากกรุงเทพฯ ออกไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ก็เกิดขึ้นแล้ว คนที่ยังไม่กลับหรือคิดว่าจะกลับภายในสัปดาห์ก็ขอร้องว่าท่านอย่ากลับเลย ท่านอยู่ที่กรุงเทพฯและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อที่ทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายกว่านี้

สำหรับคนพิการ ผมเข้าใจว่าแต่ละสมาคมน่าจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารซึ่งกันและกัน สิ่งที่ปฏิบัติเพิ่มจริงๆ ก็ไม่ได้มากกว่าคนทั่วไป ถ้าสัมผัสอะไรก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ มีแอลกอฮอล์เจลติดไว้ หน้ากากอนามัยต้องไม่ขาด ฉะนั้นผมคิดว่า คนพิการควรได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ และถ้าไม่มีการสนับสนุนเกิดขึ้น ควรเรียกร้องไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020820

ขอบคุณ… https://prachatai.com/journal/2020/03/86932


ย้อนกลับ