มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คึกคัก คนพิการร่วมกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” วันสุดท้าย

วันสุดท้ายของกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จrระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563ที่ท้องสนามหลวง(ฝั่งศาลฎีกา)ซึ่งก.พม.โดยกรมส่งเสริมและพิการ(พก.) ร่วมกิจกรรมกันจัดขึ้น

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมนำกลุ่มเป้าหมายคนพิการเข้าร่วมงาน 100 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ โดยอธิบดี พก. ได้ร่วมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจบูธต่างๆ เช่น กิจกรรมนวดแผนไทย รูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ART STORY โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย

กิจกรรมดนตรีในสวน จากกลุ่มศิลปิน S2S กิจกรรมจากร้าน 60 plus โดยยามาซากิ การจำหน่ายกาแฟ และเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต Makrin Chocolate การผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตแท้ โดยคนพิการ และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงพิเศษของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมบูธต่างๆ ด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021419&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/438994


ย้อนกลับ