มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘คาเฟ่ อเมซอน’ ประกาศถอนตัวเช่าพื้นที่ภายในคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


จากกรณี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ในฐานะผู้ก่อตั้งร้านยิ้มสู้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ บาริสต้าของร้านเป็นคนหูหนวก โพสต์ข้อความแจ้งว่า ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ สาขาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต้องปิดตัวลง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจาก ทางเจ้าของสถานที่ได้มอบสัมปทานให้แก่ร้านกาแฟอื่นไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้คนพิการหลายคนที่ปฏิบัติงานอยู่สาขานี้ต้องตกงาน จนทำให้เกิดกระแสพิพากษ์ วิจารณ์ในโลกโซเซียล

ล่าสุด คาเฟ่ อเมซอน ประกาศถอนตัวจากการเช่าพื้นที่ภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แล้ว โดยระบุว่า

คาเฟ่ อเมซอน ทราบว่า คณะนิติฯ มธ. จะมีการเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มเนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนด คาเฟ่ อเมซอน จึงได้เข้าร่วมการคัดเลือก โดยได้ดำเนินการยื่นเอกสารเสนอราคา และรายละเอียดการดำเนินการตามเงื่อนไข ที่คณะนิติฯ กำหนด

ปัจจุบัน คาเฟ่ อเมซอน ยังมิได้รับทราบ ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ แต่อย่างใด แต่เนื่องจากมี กระแสข่าวว่าลูกจ้างของผู้ให้บริการรายเดิม ที่เป็นผู้พิการ จะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ให้บริการรายเดิม อาจจะไม่ได้ต่อสัญญา ดังนั้นทางคาเฟ่ อเมซอน จึงได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และขอถอนตัว จากการดำเนินการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน ให้ความสำคัญ กับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย และเชื่อว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมและทั่วถึง ที่ผ่านมา ได้พัฒนารูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส ซึ่งเป็นรูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ โดยปัจจุบัน ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา และ เป็นร้านที่ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ให้บริการโดยผู้สูงวัย 1 สาขา และให้บริการโดยทหารผ่านศึก 1 สาขา

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021655&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/186980

 


ย้อนกลับ