มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คาด พิษเศรษฐกิจ-โควิด ทำคนพิการ ตกงาน

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้ระบุถึงมาตรการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยในมาตรา 33 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ระบุให้จ้างงานในสัดส่วนคนพิการ 1 ต่อแรงงานทั่วไป 100 คนนั้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจและปัญหาไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวอย่างถาวร โดยตนคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการตกงานไม่น้อยกว่า 300 คนทั่วประเทศ จึงคิดที่อัพสกิลด้านไอทีและค้าขายออนไลน์ให้แรงงานพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและสามารถพึ่งพาตัวเองจากการมีรายได้ เรียนผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้พิการ 8 แห่งทั่วประเทศ และทางออนไลน์ฟรี เบื้องต้นกำลังเจรจากับกรมบัญชีกลาง ขอเบี้ยให้แรงงานพิการระหว่างฝึกอาชีพที่ศูนย์ด้วย

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า ตอนนี้ พก.ได้ส่งเสริมคนพิการให้ทำหน้ากากอนามันผ้าแจก มีสอนให้เฟซบุ๊กของกรมเลย ซึ้งในอนาคตหากฝีมือการตัดเย็บดีขึ้น ก็สามารถเป็นลูกข่าวส่งผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ให้โรงงานคนพิการสากลขายได้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020819

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2086916


ย้อนกลับ