มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ครูหยุย” จี้รัฐ-กทม.เร่งปูพรมทุกพื้นที่ช่วยผู้สูงอายุ-พิการตกสำรวจระบบสวัสดิการเพียบ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ตามแหล่งชุมชนต่าง ในกทม. และปริมณฑลตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวมทั้งชุมชนหลังวัด หลังตลาด พบว่า ระบบสวัสดิการทั้งหลาย เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยความพิการ มีผู้คนไม่น้อยที่ยังตกสำรวจ ขาดสิทธิจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งที่กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงพัฒนาสังคม จะต้องทำงานในเชิงรุกให้มากกว่าเดิม หรือปูพรมทุกพื้นที่ เลิกทำงานในห้องแอร์ กระจายกันลงมาดูแลประชาชน ให้มากกว่าเดิม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021094

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/157736


ย้อนกลับ