มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัว PM2.5

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “บำบัดในสวน” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ครอบครัว PM2.5” ภายใต้ “โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น” โดยวิทยากรจาก กรีนพีช ประเทศไทย เพื่อบรรยาย และตอบคำถามเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ให้กับครอบครัวเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ