มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวภัทรประสิทธิ์ซื้อไข่แจกคนพิจน-พิการ

ครอบครัวภัทรประสิทธิ์รวมใจซื้อไข่ไก่ 120,000 ฟอง ตระเวนแจกคนพิการคนแก่คนจน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเป็นภริยาของ นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ กำนันตำบลหัวดง ซึ่งเป็นประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิจิตร (ปัจจุบันปลดเกษียณแล้ว) และ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ “ผู้กำกับกบ” หัวหน้าทีมพัฒนาจังหวัดเพื่อคนพิจิตร ซึ่งเป็นลูกชาย พร้อมด้วย สมาชิกในครอบครัว “ภัทรประสิทธิ์” ทั้งที่อยู่ในพิจิตรและอยู่ในกรุงเทพรวมถึงที่อยู่จังหวัดต่างๆ ได้รับทราบถึงปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้องค์กรบริษัทห้างร้าน ร้านค้า โรงงาน ต้องหยุดกิจการ เป็นเหตุให้ต้องหยุดการจ้างงาน ทำให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำพลอยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่

ดังนั้นครอบครัวภัทรประสิทธิ์จึงได้รวมตัวกันรวบรวมเงินบริจาคได้เงินจำนวนหนึ่ง จึงได้ดำเนินการกิจกรรมแรกด้วยการนำเงินไปซื้อ ไข่ไก่จำนวน 120,000 ฟอง และบะหมี่สำเร็จรูปจำนวนหนึ่งและได้ดำเนินการขอข้อมูลจากผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน – อสม. ในการสืบค้นหาผู้ที่ยากลำบากเป็นผู้พิการ เป็นผู้สูงอายุหรือคนแก่ รวมถึงผู้ที่มีฐานะยากจน ให้เป็นผู้มีสิทธิลำดับแรก ในการรับแจกไข่ไก่คนละ 1 แผง 30 ฟอง บะหมี่สำเร็จรูป 1 แพ็ค 6 ซอง โดยได้ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อแจกสิ่งของดังกล่าว

โดย นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า ของที่นำมาแจกนี้เป็นการรวมใจของครอบครัว “ภัทรประสิทธิ์” ที่รวบรวมเงินบริจาคให้มาซื้อสิ่งของ คือ ไข่ไก่และบะหมี่สำเร็จรูป เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020919&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/regional-news/news_652988/


ย้อนกลับ