มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการ4จ.สีแดงเข้มลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ถึง 5 มิ.ย.

พม. จับมือ สธ. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19สำหรับคนพิการ วันนี้ – 5 มิ.ย. นี้

วันนี้ (29 พ.ค. 64) เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 สำหรับคนพิการทุกประเภท ที่มีอายุ 18 – 59 ปี พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ โดยจะรวบรวมรายชื่อคนพิการเพื่อส่งต่อให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อธิบดี พก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการดูแลช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในภาวะวิกฤต COVID-19 พม. ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานกับองค์กรด้านคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมเรามีเรา โดยการประสานส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอพพลิเคชัน TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ นอกจากนี้ พม. ยังได้ร่วมมือกับ สธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรค COVID-19 ในกลุ่มคนพิการที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เริ่มเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ อย่างไรก็ตาม คนพิการที่เคยลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก คนพิการที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ 09 2984 7199

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022621&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940773


ย้อนกลับ