มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการร้อง ล้มหวย 16 พ.ค.

กลุ่มผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้ายื่นศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนมติบอร์ดกองสลากฯ ที่ให้เลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2563 ไปเป็น 16 พฤษภาคม 2563 พร้อมให้ยกเลิกสลากงวด 1 เม.ย.-เปิดรับซื้อคืน-รับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อย เพื่อให้ได้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท ระบุการเลื่อนออกรางวัลสลากต่อเนื่อง 2 ครั้ง ทำประชาชนขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าซื้อสลาก เป็นการผลักภาระให้ผู้ค้าทั้งเงินลงทุนและความเสี่ยงในการออกไปขายสลาก

ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. เวลา 10.00 น. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิกการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมให้รับซื้อสลากคืนในราคาฉบับละ 70.40 บาท ในส่วนของสมาชิกสมาคมฯ ตัวแทนจำหน่วยประเภทโควตาองค์กร ผู้ค้ารายย่อย และประชาชนทั่วไป และสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อยที่นำสลากในงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 มาให้กองสลากซื้อคืนจำนวนตั้งแต่ 500 ฉบับขึ้นไป ให้รับรองว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อย เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล เพื่อให้ได้รับสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท

รวมทั้งได้ขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากการเลื่อนออกรางวัลสลากต่อเนื่อง 2 ครั้ง ดังกล่าว ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าซื้อสลาก เพราะไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถออกรางวัลได้เมื่อใด หากปล่อยให้ดำเนินการออกสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ต่อไป จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้นจึงขอให้เพิกถอนมติการเลื่อนออกรางวัลดังกล่าว และยกเลิกการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อสลากหรือมาเปลี่ยนเป็นสลากงวดต่อไปได้

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าสลากฯกล่าวว่า สาเหตุที่มาฟ้องคดี เนื่องจากไม่อยากรับภาระจากเงินที่ลงทุนในการซื้อสลาก งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 มาจำหน่าย เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่สามารถจำหน่ายสลากได้ ขายได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของสลากทั้งหมด โดยยังค้างอยู่ในมือจำนวนมาก และยังไม่มีวี่แววว่ากองสลากจะออกรางวัลในงวดต่อไปได้หรือไม่ แต่ผู้ขายสลากยังต้องจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมมาซื้อสลาก จึงเป็นการบีบคั้นให้ผู้ขายสลากต้องออกไปขายสลาก เสี่ยงที่จะเป็นพาหะรับเชื้อโควิด-19 ได้ และเห็นว่ากองสลากอาจจะออกสลากงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มาแทน และอาจจะลดจำนวน จาก 100 ล้านใบ เหลือ 50 ล้านใบ เพราะตอนนี้ประชาชนไม่ค่อยมีเงินซื้อสลาก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020934

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1825969


ย้อนกลับ