มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ข้อเสนอเชิงนโยบายของเยาวชนคนพิการต่อผู้ว่า กทม.

ข้อเสนอเชิงนโยบายของเยาวชนคนพิการต่อผู้ว่า กทม.

ตามที่ เครือข่าย We Watch มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และพันธมิตรจัดทำโครงการ  “เส้นทางการระดมความฝันและข้อเสนอเชิงนโยบายของเยาวชนคนพิการต่อผู้ว่า กทม. คนใหม่”  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

ภายในเวทีดังกล่าวแบ่งห้องคุยออกเป็น 4 ห้อง ตาม 4 ประเภทความพิการ

ประเด็น :

 1. เพิ่มเวลาเดินรถและจำนวนรถตู้ฟรีสำหรับคนพิการ : เพิ่มเวลาเดินรถ รอบรถ จำนวนรถ ของรถตู้กทม. ที่รับส่งคนพิการโดยเฉพาะ โดยให้มีความสะดวกในการเรียกใช้งาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกบนรถตู้จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคนพิการทุกประเภท
 2. มีหลักสูตรโดยเฉพาะในบางรายวิชาสำหรับเยาวชนพิการ : ส่งเสริมการเรียนรู้ในบางรายวิชาสำหรับเยาวชนพิการในเงื่อนไขพิเศษโดยเฉพาะ เช่น วิชาพละ วิชาศิลปะ

โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ  ต่อไป

และในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เครือข่าย We Watch มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และพันธมิตรจัดทำโครงการ ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีระดมความฝันและข้อเสนอเชิงนโยบายจากเยาวชนพิการต่อ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 45 ข้อ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้เสนอ

ประเด็น :

 1. อาชีพสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกพิการทางการเคลื่อนไหว
 2. การจ้างงานผู้ปกครองเด็กพิการ
 3. ให้ กทม. เป็นศูนย์กลางอาสาสมัครดูแลเด็กเด็กพิการ
 4. การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่อง ประเภทความพิการแต่ละประเภท เพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป
 5. ให้องค์กรเกี่ยวกับความพิการได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ กมท.ด้วยทุกครั้ง

  ขอบคุณ รูปภาพ: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
  ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์


ย้อนกลับ