มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 5 ส.ค. 64


วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและท่านั่ง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู) และ เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “กระดาษสาจากวัสดุเหลือใช้” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล(ผู้ช่วยครู)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92924388344?pwd=NDFMdEdaNFJPMjVsRFp1WVhWWnZodz09

Meeting ID: 929 2438 8344

Passcode: 050864

 


ย้อนกลับ