มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ข่าวดี! จ่อปรับเพิ่มเบี้ยผู้พิการ กลุ่มไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 800 เป็น 1,000 บาท/เดือน

ข่าวดี! “บอร์ดผู้พิการ” จ่อชง ครม. ปรับเพิ่มเบี้ยผู้พิการ กลุ่มไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐ อายุเกิน 18 ปี จำนวน 8.3 แสนคน จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน

10 มีนาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ บอร์ดผู้พิการ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำและการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1.เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยผู้พิการให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และมีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 8.3 แสนคน จาก 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน ให้เท่ากับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18 ปี ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติปรับเพิ่มให้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะต้องนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

2.เห็นชอบขยายเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ 1 ปี จากเดิมที่หมดเขต 31 มี.ค. 64 ขยายไปถึง 31 พ.ค.64 ประชาชนผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่ www.dep.go.th หรือสอบถามสายด่วน พม. 1300

3.เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการกำหนดโควต้าการรับสิทธิวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่คนพิการโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการในระดับรุนแรงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ

4.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คือ

-การจ้างคนพิการตามมาตรา33 ที่หักภาษีได้ 2 เท่า ขอเพิ่มเป็น 3 เท่า

-การจ้างคนพิการมากกว่า 60% ของลูกจ้าง ที่หักภาษีได้ 3 เท่า ขอเพิ่มเป็น 4 เท่า

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีความห่วงใยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อผู้พิการ การประชุมครั้งนี้จึงเน้นไปที่การให้การช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้ผู้พิการก้าวพ้นความยากลำบากที่ประสบอยู่ขณะนี้ และส่งเสริมโอกาสแก่ผู้พิการเพื่อให้เข้าถึงการจ้างงาน มีรายได้ สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ซึ่งขณะนี้แผนการส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการ ได้กำหนดแนวทางการบูรณาการ 29 หน่วยงาน ครอบคลุมการส่งเสริมการมีงานทำ การให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการพัฒนาทักษะ เพื่อประโยชน์แก่คนพิการ ตามเป้าหมายปี 64 สองแสนคนทั่วประเทศ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022340&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471615


ย้อนกลับ