มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บ ฯ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บ และอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรง #หนองบัวลำภู

ย้อนกลับ