มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

ประชาสัมพันธ์ และฝากแชร์
ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อหาพื้นที่และสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ใคร่เรียนเชิญท่านพร้อมทั้งญาตมิตรที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายร่วมสร้างบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกัน
ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ.


ย้อนกลับ