มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอขอบคุณ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุน การจัดซื้อจัดหา เครื่องอุปโภคบริโภค “กล่องเยียวยา” จำนวน 58 กล่อง ซึ่งขณะนี้กล่องเยียวยา ได้ส่งถึงครอบครัวเด็กพิการ เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

 

 


ย้อนกลับ