มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจรรมรณรงค์ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงานกิจรรมรณรงค์ ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ ตลาดสะพานสองและเชิญชวน คนในชุมชน รอบๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ