มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรม MIND SET EDUCATION  “จิตใจเปลี่ยน…ชีวิตเปลี่ยน”

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)  ได้มาจัดกิจกรรม MIND SET EDUCATION  “จิตใจเปลี่ยน…ชีวิตเปลี่ยน” เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลังใจ ให้กับพ่อแม่ ครอบครัวเด็กพิการ  สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และเพิ่มพลังบวกให้กับตนเองในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ