มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมไอศกรีม นมผลไม้

กิจกรรมไอศกรีม นมผลไม้ ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

DSC_0512 DSC_0516 DSC_0521 DSC_0548 DSC_0559


ย้อนกลับ