มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พาครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จำนวน 12 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 35 คน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการและครอบครัวได้เรียนรู้โลกภายนอกและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการเสริมพลังให้กับครอบครัวเด็กพิการด้วย โดยได้รับการสนับสนุนบัตรเครื่องเล่น 6 เครื่องเล่น และบัตรเมืองหิมะ จากบริษัท อะมิวส์เมนท์ ครีเอชั่น จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์) เนื่อง “ฉลอง 30 ปี ดรีมเวิลด์ แบ่งฝัน ปันให้น้อง ปีที่ 19” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

 


ย้อนกลับ