มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมเก็บใบไม้ชมสวน

กิจกรรมเก็บใบไม้ชมสวนในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2558

IMG_2021 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2049 IMG_2053 IMG_2055 IMG_2058


ย้อนกลับ