มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมหนังสือนิทาน(ไปเที่ยวไหน)

กิจกรรมหนังสือนิทาน(ไปเที่ยวไหน) ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

IMG_2079 IMG_2076 IMG_2064 IMG_2056 IMG_2055 IMG_2052    


ย้อนกลับ