มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่องสลัดต้นอ่อน

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่องสลัดต้นอ่อน กิจกรรมเน้นการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติตั้งแต่การล้าง หั่น ปรุง ชิมเพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือตาให้สัมพันธ์ขณะทำกิจกรรม สร้างความสนุกสาน เพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การฝึกกิจวัตรประจำวันให้กับเด็กพิการต่อไป


ย้อนกลับ