มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอ เรื่อง เกมใบ้คำ-ปริศนา

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอ เรื่อง เกมใบ้คำ-ปริศนา มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองสร้างความตระหนักรู้มีสมาธิ อยู่กับตนเอง รับรู้ลมหายใจตนเอง เข้าใจตนเอง รู้วิธีการจัดการกับความทุกข์ ลดความเครียด เพิ่มความสุขให้ตนเอง กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการเช่น การคิด การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ระเบียบวินัย  กฏเกณฑ์ การยอมรับ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับเด็กพิการและผู้ปกครอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันย้อนกลับ