มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอกิจกรรมศิลปะเมล็ดงา

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอกิจกรรมศิลปะเมล็ดงา เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานศิลปะและเรียนรู้เรื่องการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่และ เด็กๆและผู้ปกครองยังได้แสดงออกทางความคิดโดยผ่านกกระบวนจัดกิจกรรมที่เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกสนาน มีอิสระในการเลือกทำกิจกรรมด้วยตัวเอง


ย้อนกลับ