มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันจันทร์ที่  10 มิถุนายน 2567  การฟื้นฟูด้วยศาสตร์การนวดไทย และการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ)เพื่อช่วยให้เด็กๆเกิดการผ่อนคลาย อาการเกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆลดลง  อีกทั้งช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการควบคุมการทรงตัวและเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสม #ความสุขของเราคือลูกรักสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการดีขึ้น #ร่วมฟื้นฟูให้กับลูกๆไปด้วยกันนะคะ


ย้อนกลับ