มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมกายภาพบำบัด และโดสะโฮ  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสวนบำบัด ตกแต่งกล่องจากวัสดุเหลือใช้ และมีการประเมินศักยภาพเด็กพิการ โดยคุณทิพวิมล ดำช่วย นักกายภาพบำบัดชำนาญ และคณะจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 


ย้อนกลับ