มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการเป็นการฟื้นฟูผ่านการสัมผัสด้วยรักจากใจเพื่อมุ่งหวังให้ลูกรักมีพัฒนาการที่ดีขึ้น…สุขใดไหนเล่าเท่าลูกรักมีความสุข สุขภาพแข็งแรง…มาร่วมเรียนรู้และฟื้นฟูให้ลูกๆไปด้วยกันนะคะ


ย้อนกลับ