มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะเพ้นท์สีใบไม้บนลูกท๊อปฟี้

กิจกรรมศิลปะเพ้นท์สีใบไม้บนลูกท๊อปฟี้ ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

IMG_1851 IMG_1854 IMG_1893 IMG_1898 IMG_1899


ย้อนกลับ