มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะสำหรับครอบครัวเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะสำหรับครอบครัวเด็กพิการ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการ และสามารถบำบัดอารมณ์ จิตใจ อีกด้วย วันที่ 6 ก.พ.67


ย้อนกลับ