มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะลายเส้น

กิจกรรมศิลปะลายเส้นในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

DSC_0460 DSC_0467 DSC_0474 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0484 DSC_0497


ย้อนกลับ