มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะตกแต่งฉาก

กิจกรรมศิลปะตกแต่งฉากในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 15 กันยายน 2558


DSC_0032
DSC_0036 DSC_0038 DSC_0041


ย้อนกลับ