มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมวันไหว้ครูแพทย์แผนไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 คุณโชติกา บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูแพทย์แผนไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงบรมครูแพทย์แผนไทยผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข


ย้อนกลับ