มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมวันแม่

ศูนย์บริการคนพิการฯ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ภายใต้โครงการ Empower เสริมพลังครอบครัวสู่ความสุข เพื่อให้เด็กๆ ระลึกถึงพระคุณแม่ ได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และมอบพวงมาลัยมะลิให้คุณแม่ บรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในครอบครัว


ย้อนกลับ