มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมมอบป้ายทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมมอบป้ายทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 24 ราย ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้แทนจากพัฒนาสังคมจังหวัด ฯ ท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรี ฯ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติย้อนกลับ