มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 4 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบ​ญี่ปุ่น​(โดสะโฮ)​ “ผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา​ บริสุทธิ์​ (ครูจุ๋ม)


เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ​ โดย ทีม​Music Inspires by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ