มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 30 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “นวดส่วนท้อง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ยำขนมจีน” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ