มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 23 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เวลา 10.00 – 11.00 น. การนวดไทย “นวดขาและเท้า” โดย คุณศรินพร  ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การเพ้นท์ (ตำ) ลายดอกไม้” โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

 


ย้อนกลับ