มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 21 ก.ย. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. วิชาโดสะโฮ “การฝึกผ่อนคลายท่านอน และท่านั่ง”โดย คุณวันดี มีมะแม (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “การปลูกไม้ฟอกอากาศ” โดย คุณอัญชลี มโนสวัสดิ์ (ผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 


ย้อนกลับ